Werkwijze.

N.a.v. uw mail of telefonisch contact maken we een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend gesprek.  Hierin bespreken we samen uw wensen, idee├źn, uw verwachtingen en de mogelijkheden. Indien gewenst, zal ik een advies geven m.b.t. het type website en de grootte hiervan. Tevens kan ik u behulpzaam zijn bij het vastleggen van een domeinnaam en/of aanmelding bij een hosting-bedrijf (indien nodig). Bent u ge├»nteresseerd, dan zal ik een eerste opzet maken. Is het proefontwerp naar uw zin, wordt  er een offerte gemaakt worden op basis van de verkregen informatie, inhoud, lay-out, kosten en algemene voorwaarden. Na een akkoordverklaring en terugzending zal de offerte als contract dienen. Hierna zal door HJ Solutions de definitieve website realiseren, en deze na uw  goedkeuring op de gewenste server plaatsen. Hierna is uw website voor iedereen bereikbaar.
De opleveringstermijn is afhankelijk van de grootte en de werkzaamheden. Facturering zal pas geschieden nadat de website op de server geplaatst is en alles na behoren werkt.
Indien gewenst, kan uw website ook onderhouden/bijgewerkt worden, hiervoor zal een seperrate offerte gemaakt woorden.
Webdesign & more