Home Hardware Software Portfolio Contact Voorwaarden Werkwijze N.a.v. uw e-mail of telefonisch contact wordt een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend oriëntatie  gesprek. Hierin komt ter sprake: Uw wensen en ideeën. Uw verwachtingen. De mogelijkheden. Er zal (indien gewenst) een advies gegeven worden omtrent het type website en de grootte hiervan. Tevens kunnen we u adviseren bij het vastleggen van een domeinnaam en de aanmelding bij een hosting-bedrijf (indien nodig). Na het gesprek zal een eerste opzet worden gemaakt. Na uw goedkeuring zal er een offerte opgemaakt worden op basis van de verkregen informatie, inhoud, lay-out, kosten en algemene voorwaarden. Na ondertekening van beide partijen en terugzending door de opdrachtgever zal de offerte als contract dienen. Hierna zal door HJ Solutions de definitieve website worden gerealiseerd, en zal na goedkeuring de website op het Internet worden geplaatst. De opleveringstermijn is afhankelijk van de grootte en de werkzaamheden. Facturering zal geschieden nadat de website op het internet is geplaatst.